Transplantace jater pro hepatocelulární karcinom.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 096

Autoři: MUDr. Matěj Kočík; Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS

Úvod

Transplantace jater (LTx) pro hepatocelulární karcinom (HCC) v terénu chronického jaterního onemocnění je dobře zavedenou metodou radikální chirugické léčby HCC. U selektovaných pacientů přináší výborné dlouhodobé výsledky a umožňuje zároveň vyléčit základní jaterní onemocnění. Cílem práce je ukázat současné indikace a výsledky transplantací jater pro HCC na našem pracovišti.

Metody

Data byla získána z prospektivně vedené databáze všech pacientů po transplantaci jater v IKEM. Hodnotili jsme celkové přežívání v souboru a přežívání ve skupinách dle různých indikačních kritérií (Milánská kritéria – solitární nádor do 5 cm, až tři nádory do 3 cm, bez makroangioinvaze; UCSF kritéria – solitární nádor do 6.5 cm, max. tři nádory do 4.5 cm, kdy součet průměrů nádorů nepřesahuje 8 cm, bez makroangioinvaze; up-to-seven kritéria – součet velikosti nádoru a počtu nádorů nepřesahuje 7. K odhadu křivek přežívání byla použita metoda dle Kaplana – Meiera.

Výsledky

V období od listopadu 1996 do listopadu 2010 bylo na našem pracovišti provedeno celkem 791 transplantací jater, z nichž 81 bylo provedeno pro HCC (10,7%). Jedno-, tří a pětileté přežívání bylo v celém souboru pacientů 83.5%, 74.6% a 68.1%. Při cenzorování pacientů, kteří zemřeli bez souvislosti s nádorem bylo pětileté přežívání 85.4%. Jedno-, tří a pětileté přežívání pacientů ve skupinách dle splněných indikačních kritérií bylo 84,7%, 77,5% a 74,6%; pro Milánská kritéria 84,5%, 76.0% a 73.2% pro UCSF kritéria a 84.9%, 75.1% a 72.5% pro up-to-seven kritéria.

Diskuse

Historicky byl HCC jednou z prvních indikací k LTx. Prvotní výsledky transplantací pro HCC však byly špatné pro omezený počet vhodných jaterních štěpů a pokročilost nádorů. V 90. letech byla publikována tzv. Milánská kritéria. Při jejich dodržení je 5-leté přežívání pacientů s HCC obdobné jako u pacientů s jaterní cirhózou bez nádoru. Tato kritéria jsou v současné době celosvětově akceptována a naše výsledky jsou srovnatelné s publikovanými pracemi. Retrospektivní hodnocení ukázalo, že někteří nemocní mimo Milánská kritéria mohou profitovat z LTx se srovnatelnými výsledky. Takto vytvořená UCSF a up-to-seven kritéria zatím široce akceptována nejsou. V našem souboru se přežívání v těchto skupinách od pacientů v rámci Milánských kritérií významně nelišilo. V IKEM jsou k transplantaci jater indikováni pacienti s cirhózou a HCC v rámci Milánských kritérií. Biopsie nádoru pro možnost jeho disseminace není vyžadována. Pacienti přesahující Milánská kritéria jsme indikovali k LTx v rámci UCSF kritérií dle přesně definovaného protokolu, který bere v úvahu i biologickou povahu nádoru.

Závěr

Transplantace jater přináší u selektované skupiny pacientů s HCC a jaterní cirhózou dobré dlouhodobé výsledky srovnatelné s pacienty transplantovanými bez HCC. Výsledky našeho souboru jsou plně srovnatelné s publikovanými výsledky z největších transplantačních center. Snaha o optimalizaci péče o všechny pacienty s HCC vedla k vytvoření registru HCC (www.registrhcc.cz). Zapojení co nejširší odborné veřejnosti do tohoto registru, včetně možností konzultací, bude přínosem pro pacienty s HCC z celé ČR.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011