Transplantace jater pro nádorová onemocnění.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XXII. Primární a sekundární nádory jater

Číslo abstraktu: 188

Autoři: Doc. MUDr. Martin Oliverius

Úvod

Transplantace jater se z pohledu onkologického jeví jako nejideálnější metoda léčby co může být lepšího, než radikální odstranění orgánu postiženého nádorem. Z tohoto důvodu byly zpočátku k transplantaci odesílání pacienti, kteří pro rozsah svého nádorového postižení nebyli indikováni k tradičním způsobům chirurgické resekce. Přežívání těchto pacientů však bylo velmi špatné s vysokým výskytem recidiv a generalizací onemocnění. To vedlo k ústupu transplantační aktivity až do druhé poloviny minulého století, kdy se postupně definovali přesné indikace k transplantaci pro nádorová onemocnění. Při dodržení těchto indikačních kriterií dosahuje přežívání pacientů stejných výsledků jako u transplantací provedených z jiných indikací...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008