Trendy a rozdíly v regionální hlásivosti do NOR

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: NOR a klinické registry ČOS ČLS JEP

Číslo abstraktu: 125

Autoři: Mgr. Jiří Holub; Ing. Pavel Langhammer; Tomáš Srb

Jednotlivá okresní pracoviště NOR byla rozdělena do skupin podle převažující hlásivosti v letech 2003-2007: pracoviště hlásící nadprůměrně, pracoviště hlásící průměrně a pracoviště hlásící podprůměrně (vztaženo vždy k předcházejícímu roku hlášení) s cílem objasnit, jaké jsou možné příčiny výkyvů v hlásivosti. Sledován byl i trend hlásivosti jednotlivých pracovišť v uvedeném období 2003-2007, a to s ohledem na vývoj počtu obyvatel jednotlivých regionů a s ohledem na trend ve výskytu zhoubných novotvarů, který je obecně považován za rostoucí.

Trendy v hlásivosti byly rozlišeny na stagnující, rostoucí, klesající nebo kolísavý. Jako možné příčiny způsobující výkyvy v hlásivosti byly vzaty dvě hypotézy:
  1. variabilita způsobená nízkým počtem obyvatel v jednotlivých regionech příp. řídce se vyskytující druhy novotvarů (tzv. chyba malých čísel)
  2. ZZ neodevzdají a nenahlásí všechny skutečně diagnostikované případy onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011