Trendy v léčbě karcinomu prostaty.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 140

Autoři: PharmDr. Lenka Doležalová; Mgr. Roman Goněc

   Karcinom prostaty patří celosvětově k nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorům. Jeho incidence v Česku se v roce 2008 pohybovala mezi 60-70 případy na 100000 obyvatel mužského pohlaví. Tato nemoc typicky postihuje starší pacienty. Možnosti léčby závisí na stádiu onemocnění a zahrnují chirurgické odstranění prostaty, radioterapii a farmakoterapii. V poslední skupině stojí na prvním místě hormonální léčba, protože až 80 % nádorů prostaty je hormonálně závislých.

  Cílem léčby je potlačit tvorbu a působení testosteronu. Kromě chirurgického odstranění varlat jako hlavního producenta testosteronu se používají analoga GnRH (triptorelin, goserelin), nesteroidní antiandrogeny (bikalutamid, flutamid) a steroidní antiandrogeny (cyproteron, medroxyprogesteron, abirateron). Pokud je nádor hormonálně independentní, nastupuje chemoterapie (docetaxel, cabazitaxel). Ve stadiu klinických hodnocení jsou pak další léčebné postupy, jako např. vakcinace.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012