TrueBeam - nová generace lineárních urychlovačů Varian.

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: Radioterapie, psychologické aspekty onkologické léčby

Číslo abstraktu: 018

Autoři: RNDr. Taťána Klaclová

V programu pod názvem Moderní ozařovací techniky v RT


Systém TrueBeam je nejnovějším výsledkem práce vývojové laboratoře firmy Varian Medical Systems a nejvyšším stupněm v produktové řadě lineárních urychlovačů firmy Varian. Vývoj TrueBeam byl založen na zcela nové sofistikované architektuře a myšlence vytvořit systém se skutečnou integrací a automatizací procesů zobrazování a ozařování, který by současně poskytl dokonalé řízení pro moderní lineární urychlovač.

Zcela nově konstrukčně řešené prvky tvorby svazků záření (urychlovací struktura, energy switch, bend magnet, karusel pro homogenizační filtry a folie) přinášejí rozšíření počtu ozařovacích energií a umožňují využít nové vlastnosti jejich dozimetrických charakteristik. Lze aplikovat dávkové příkony o 40-140 % vyšší než ty v současnosti standardně používané, což přispívá ke zkrácení doby ozáření.

Geometrická přesnost TrueBeam systému, přesnost zaměření zobrazovacího systému a přesnost dodání dávky do reálného izocentra se pohybuje v hodnotách menších než 1 mm. Nový design ramen pro polohování kV zdroje a detektoru zvýšil jejich rigiditu a tím i přesnost zobrazení.

Nový systém řízení bezproblémově integruje řízení ozařování, 2D/3D verifikačního zobrazování a respiratory gating. Vysoká kvalita obrazů, nové zobrazovací techniky včetně „Life Fluoro“ v průběhu ozařování, automatické ukládání všech typů verifikačních obrazových dat do databáze a jejich okamžitá dostupnost včetně parametrů vyhodnocení korelace s referenčními obrazy přinášejí další kvalitu.

Přes vysokou technickou pokročilost je TrueBeam unikátní snadným intuitivním způsobem ovládání. Proces ozáření a zobrazování byl automatizován, což zvyšuje výkonnost systému. Vysoce kvalitní workflow s takovými možnostmi, jako je „One Buton Image Acquisition“ pro kV i MV verifikaci a korekci polohy pacienta nebo plná automatizace ozáření, dokáží zkrátit ozařovací čas až na polovinu a umožňují obsluze maximálně se věnovat pacientovi.

Velká pozornost byla věnována bezpečnostním mechanizmům. TrueBeam je vybaven výkonnými HW a SW bezpečnostními systémy ochrany proti kolizi a funkcí „Dry Run“, která umožňuje rychle ověřit bezpečnost všech plánovaných pohybů lineárního urychlovače a ozařovacího stolu před vlastním ozářením.

Novinkou je Developer Mode. Je určený pro testování nestandardních ozařovacích a zobrazovacích technik bez pacienta a nabízí technické možnostmi vysoce nad rámec současné reálné klinické praxe.

TrueBeam představuje technicky zcela nový přístup v radioterapii.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011