Tumor malé pánve – metastázy kolorektálního karcinomu do ovarií.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p008

Autoři: MUDr. Lukáš Nechvátal; MUDr. Petr Motyčka, Ph.D.; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; V. Motyčka; prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.; MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.; J. Kestřábek

Kasuistika:


49 letá pacientka J.K.

 • v září 2009 přichází k vyšetření na chirurgické oddělení spádové nemocnice pro intermitentní bolesti břicha v levém mesogastriu trvající asi 1 měsíc. Pasáž GIT volná, nevolnost ani zvracení není, nechutenství, úbytek na váze 4kg, močení bez obtíží.

 • RA: nevýznamná, OA: doposud se neléčila, operována pro benigní tumor levého prsu v roce 2000, FA: analgetika, AA: neudává. SA: dělnice, žije s přítelem a dětmi

 • Kouří od 25 let, 16 cigaret denně, příležitostně 1-2 piva; GA: mense od 11let, pravidelná, porody 2x, potraty 2x UPT

 • Klinickým vyšetřením potvrzena bolestivost v levém mezogastriu, hmatná rezistence ve středním a levém podbřišku, ascites, tapottement negativní, per rektum hmatný tumor Douglasova prostoru.

 • UZ břicha 17.9.- játra bez ložiskových změn, pravé ovarium 45mm, vlevo nediferencováno, v meso- a hypogastriu oboustranně objemné útvary 9x6x7,5cm a 13x9x11,5cm s mnohočetnými cystoidními porcemi. Ascites

 • CT břicha 20.9.- játra bez ložisek, na konvexitě levé ledviny ventrálně se vyklenující solidní tumorozní útvar 4,5x3x4cm, v hypo- a mesogastriu se vyklenuje tumorozní útvar 180x62x120mm s cystickými formacemi, ascites. V oblasti ascendent intraluminální stenozující tumor

 • Koloskopie 22.9.- cirkulární tumor ascendent bez stenozy

 • Biopsie – G1 cylindrocelulární tabulární adenokarcinom 8140/31

 • RTG plic –pravostranný fluidothorax

 • Markery: CA 125 - 275.1, CEA - 9.6, CA 153 – 21.8

 • Gynekologické vyšetření –suspektní tumor ovaria – k řešení na vyšší pracoviště

 • Urologické vyšetření – tumor levé ledviny, vzhledem k rozsahu tumorosních změn, další léčba na vyšším pracovišti

Pacientka přijata k operačnímu řešení na chirurgickou kliniku FN Hradec Králové, v den přijetí provedena nejprve drenáž pravostranného hrudního výpotku, dne 26.10. provedena operační revize ve spolupráci s urologem, gynekologem. Peroperačně ascites, tumory obou vaječníků, ascendens a levé ledviny, přistoupeno k nefrektomii vlevo, radikální hysterektomii, pravostranné hemikolektomii a omentektomii.

Patolog popisuje nádorovou duplicitu
 1. Konvenční světlobuněčný karcinom levé ledviny, jaderný grade II-III, MKN-0 8312/32, pT1pNxpMx
 2. Středně diferencovaný invazivní tabulární adenokarcinom sliznice tlustého střeva s metastázou v regionální lymfatické uzlině a s bilaterálním metastatickým postižením obou ovarií. MKN-0 8140/32, MKN-0 8140/62, pT3pN1 ( metastáza 1/20) pM1( ovaria)

Po výkonu na JIP, vzhledem k rozsahu výkonu pozvolná obnova pasáže, nutriční podpora – parenterální výživa, zátěž stravou, přechodný vzestup amyláz, RTG pasáž kontrastní látkou volně prochází, ve stabilizovaném stavu propuštěna 15.den po operaci. 30.11.09 zahajuje léčbu na Onkologické klinice FN Hradec Králové.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010