Tumorové markery jako prediktivní a diagnostické faktory

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P015

Autoři: Mgr. Milena Kapustová; doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.; MUDr. Eva Krejčí; MUDr. Petr Beneš; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Humorální tumorové markery jsou jsou běžně laboratorně dostupné molekulární prediktory, které pomáhají v klinické praxi včas hodnotit efekt daného typu léčby, u neléčených zase s předstihem předvídat pravděpodobnost vzniku i lokalizaci metastáz. Jen výjimečně lze některé markery použít také pro primární diagnostiku.
Nádorové markery jako prognostické faktory se využívají pro individuální výběr a predikci klinické účinnosti adjuvantní léčby.
Počítačové matematicko-statistické programy (BIANTA, CRACTES) nám pomáhají hledat primární nádor při průkazu metastáz neznámého původu na základě vyšetření markerů, věku a pohlaví nemocného a epidemiologických údajů.
Naše sdělení uvádí několik kazuistik, které slouží jako příklady přínosu vyšetření cirkulujících tumorových markerů.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005