Účinek ellipticinu na neuroblastom - studie in vitro

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P003

Autoři: MVDr. Jan Hraběta; RNDr. Jitka Poljaková; MUDr. Aleš Vícha; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; Katarína Figová; MUDr. Jindřich Činátl; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005