Účinek působení inhibitorů histonových deacetyláz, NaB a TSA u na androgenech závislých a nezávislých prostatických nádorových linií.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIV. Nádory prostaty

Číslo abstraktu: 210

Autoři: Ing. Kateřina Trtková, CSc.; Mgr. Jan Bouchal; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Úvod
Studium epigenetických příčin změněné exprese genů představuje nový přístup k řešení nádorové problematiky. Acetylace je jedna z postranslačních modifikací histonových proteinů a obecně platí, že transkripční aktivace genů obvykle souvisí s acetylací. Jak ale vyplývá z definice histonového kódu, efekt acetylační změny je ovlivněn i jinými současně probíhajícími modifikacemi (fosforylace, metylace) a konečný biologický dopad může pak mít jiný důsledek. Acetylační změna tedy nemusí vždy způsobit aktivaci transkripce příslušné genové oblasti. Acetylace a deacetylace působící prostřednictvím enzymů histonových acetyláz (HACs) a deacetyláz (HDACs) jsou důležitými regulačními mechanismy exprese genů. Účinek těchto enzymů se neomezuje pouze na histony, a zdá se, že právě nehistonové proteiny nebo jiné cytoplazmatické či jaderné proteiny jsou jejich původními substráty. Androgenový receptor (AR), který je členem velké skupiny jaderných receptorů, je obvykle aktivován navázáním ligandu a může tak stimulovat nebo potlačovat jím regulované geny. AR může být ovšem aktivován i v nepřítomnosti ligandu a to represory, které zprostředkovávají potlačení či represi transkripce buď vazbou represorů s jinými transkripčními faktory nebo s HDACs. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007