Údaje z registru, které se běžně využívají i nevyužívají

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 215

Autoři: F. Beška; V. Bluchová

Z registru zhoubných nádorů se pořizují četné výstupy, přehledy a publikace. Ukazujeme několik méně známých příkladů.
Kouření je známým faktorem při vzniku řady nádorových onemocnění.
Určitou redukcí počtu kuřáků se trend výskytu nádorů plic u mužů snad již trvale snižuje. U žen je tomu naopak. Zvyšuje se počet kuřaček i počet zemřelých na toto onemocnění.
Analyzuje-li se vztah nádorů plic, kouření a povolání, pak s velkou převahou jsou zastoupeni řidiči. Toto by mohlo být podnětem pro cílenou zdravotní prevenci u této specifické části populace.
Sekundární prevence nádorů prsu se úspěšně rozjíždí. Zvětšuje se počet zjištěných nádorů zachycených s velikostí T1. Avšak i takové nádory mohou mít regionální (více než 10%) i vzdálení metastázy. Vyšetření sentinelové uzliny se stává jednou z nutných možností. 6. Revize TNM klasifikace umožní i jejich registraci.
Další příklad ukazuje vliv prevence nádorů děložního čípku na posuny ve věkové struktuře tohoto onemocnění a jak ji může ovlivnit.
Sociální postavení a rodinné zázemí jsou dalšími faktory, které velmi ovlivňují život každého nemocného. Jejich analýza může přinést řadu podnětů nejen pro sociální pracovníky.
Přenáška doplněna grafy a tabulkami.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004