Úloha banky biologického materiálu v onkologii. Změna archivace vzorků v Masarykově onkologickém ústavu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: XXVI. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 220

Autoři: Ing. Dana Knoflíčková; RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; Tamara Šmerdová; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

S rozvojem molekulární biologie v posledních dvou desetiletích nabývá na významu dostupnost nádorové tkáně odebrané při operaci a uchované v nativním stavu v bance biologického materiálu za přesně definovaných podmínek. Způsob uložení nefixované tkáně je velice důležitý pro rozvoj a uplatnění aktuálních či budoucích výzkumných projektů, analyzujících nové prognostické či prediktivní faktory jak na úrovni genomu, tak i proteomu. Další využití je spatřováno také v možnosti ovlivnění terapeutických procesů individuálního pacienta. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007