Úloha dobrovoľníka pri sprevádzaní ťažko chorých a zomierajúcich v nemocnici

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Ostatní

Téma: Sociální a spirituální aspekty paliativní péče

Číslo abstraktu: 41

Autoři: Miriam Prášilová

   Autorka prinesie konkrétny príklad a poznatky z praxe z vyše desať ročného fungovania dobrovoľníkov v jednom z mála organizovaných dobrovoľníckych programov v onkologickej nemocnici na Slovensku. Poukáže na to, ako Dobrovoľnícka skupina (DS) Vŕba prekonáva prekážky, aby vznikal priestor a možnosti na poskytovanie psychosociálnej podpory pre ťažko chorých a zomierajúcich, a aby sa dobré skúsenosti šírili do verejnosti. Autorka poukáže na potrebu systému v práci s dobrovoľníkmi, predstaví manažment dobrovoľníkov v zariadení akým je nemocnica, paliatívne oddelenie alebo hospic. Príspevok tiež priblíži potrebu hodnotového nastavenia dobrovoľníckeko programu ako prevenciu pred patologickými motiváciami uchádzačov pre sprevádzanie ťažko chorých a zomierajúcich. Príspevok tiež ponúkne podnety zo spôsobu náboru nových dobrovoľníkov a z tímovej spolupráce koordinátora, psychológa, lekára a duchovného pri školeniach.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011