Úloha HE-4 v diagnostice karcinomu ovaria.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 054

Autoři: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.; MUDr. Julie Bienertová-Vašků, Ph.D.; MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D.; MUDr. Helena Kolářová

Karcinom ovaria představuje hůře diagnostikovatelné, závažné onemocnění, které je zatíženo poměrně vysokou mortalitou. Klinické příznaky se často dostavují až v pokročilých fázích onemocnění, nádor je velmi dlouho asymptomatický nebo se vyvíjí s nespecifickou symptomatologií. Současným standardem v diagnostice ovariálního karcinomu je CA-125, přičemž použití tohoto markeru je komplikováno jeho proměnlivou specificitou a senzitivitou v různých fázích onemocnění a zejména v závislosti na histologickém typu onemocnění. Stále se proto hledají další vhodné sérové screeningové markery nebo jejich kombinace, které by umožnily časnou, dostatečně specifickou diagnostiku různých subtypů ovariálního karcinomu.

Zdá se, že vhodným kandidátem pro diagnostiku časných stádií serózních a endometrioidních adenokarcinomů ovaria je lidský epididymální protein 4 (human epididymis protein 4; HE4), jehož exprese je omezena na histologický subtyp karcinomu: HE4 je exprimován u přibližně 93% serózních a 100% endometrioidních karcinomů, ale pouze u 1% mucinózních adenokarcinomů.

Pilotní data naznačují, že HE4 má vyšší senzitivitu i specificitu při rozlišování mezi benigními a maligními ovariálními tumory než CA-125 a že je navíc korelován s výskytem karcinomu endometria; je tedy možné považovat jej za vhodný screeningový marker časných stadií serózního a endometrioidního adenokarcinomu ovaria.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010