Úloha magnetické rezonance v diagnostice časných stadií karcinomu prsu

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P003

Autoři: MUDr. Jiřina Řezáčová; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Lucie Turková; L. Paikertová; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Cílem sdělení je presentace možností využití magnetické rezonance jako doplňkové modality v diagnostice časných stadií karcinomu prsu. Nejčastější indikace při včasném záchytu karcinomu prsu pomocí magnetické rezonance jsou nejasná etiologie léze, densní žláza, vysoce rizikové ženy (BRCA mutace, RA+), stavy po augmentaci, při vylučování multifokality či multicentricity tumoru. Kontraindikace jsou obdobné jako u jiného vyšetření pomocí magnetické rezonance (kardiostimulátor, chlopenní náhrady, kochleární implantát, I. trimestr těhotenství, cévní svorky z feromagnetického materiálu do 8 týdnů od operace).
Senzitivita MR prsou se pohybuje v rozmezí 93-96%. Tato metoda má však relativně malou specificitu - 65-80%, která je ovlivněna mnoha faktory, mimo jiné kvalitou přístroje a vyšetřovacím protokolem. Při hodnocení lézí prsu je důležité hodnotit morfologické znaky v kombinaci s charakteremopacifikace ložiska po podání kontrastní látky během dynamického vyšetření. Termín vyšetření je vhodné plánovat vzhledem k fázi menstruačního cyklu, kdy je doporučován 2. týden po proběhlé menstruaci. Na závěr uvádíme 2 kazuistiky našich pacientek s časným záchytem karcinomu prsu pomocí vyšetření prsou magnetickou rezonancí.
Tato metoda stojí u screeningových pacientek v diagnostickém algoritmu za mamografií a ultrasonografií. Mimořádné postavení by však mohla získat ve specifické skupině mladých žen, u kterých váháme s provedením mamografického vyšetření a dále u vysoce rizikových pacientek dispenzarizovaných v krátkých intervalech.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006