Úloha magnetické rezonance v diagnostice mikrokalcifikací prsní žlázy dle BI-RADS 4 a 5.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIII. Radiologická a klinická diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 123

Autoři: MUDr. Dana Houserková, Ph.D.; MUDr. Ivan Švach, Ph.D.; MUDr. Ladislava Kučerová; MUDr. Milada Dušková; J. Bučil; MUDr. Ivan Šišola; MUDr. Nora Zlámalová; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.

Úvod
Magnetická rezonance prsů (MR-Mamografie, MRM) je součástí zobrazovacích metod používaných v mamodiagnostice. Hodnocení MRM by mělo být v rukou radiologa, který již má určitou zkušenost s ostatními zobrazovacími metodami užívanými v mamodiagnostice. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007