Úloha magnetickej rezonancie v detekcii multifokálneho karcinómu prsníka

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Poster

Číslo abstraktu: 043p

Autoři: S. Ivanová; Doc. MUDr. Viera Lehotská, Ph.D.

Autori sa vo svojom posteri venujú problematike využitia MR mamografie v predoperačnom hodnotení multiplicitného výskytu malígnych lézíí v prsníku. Tieto sa v patologických resekátoch mastektomovaných prsníkov pre karcinóm dokazujú cca v 30 %. Multicentrický karcinóm prsníka je jedna z najvýznamnejších kontraindikácíí k prsník zachovávajúcim operačným výkonom. Podľa literatúry pri denznom prsníku sa senzitivita mamografie pri detekcii viacpočetných ložísk pohybuje okolo 66 %, zatiaľ čo MR dosahuje v tejto indikácii 89 % senzitivitu. Preto autori považujú za vhodné zaradiť magnetickú rezonanciu prsníkov do predoperačného diagnostického algoritmu pri každom podozrení na viacpočetný karcinóm prsníka. V posteri sú uvedené kazuistiky z dennej praxe kde MR zohrala kľúčovú úlohu v rozhodovaní o ďalšom terapeutickom postupe.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007