Úloha sestry při zvládání nádorové únavy včetně nádorové anémie

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Únavové a depresivní syndromy v onkologii

Číslo abstraktu: 203

Autoři: A. Glaus

Úloha setry při zvládání nádorové únavy má mnoho tváří. Profesionální a odborné znalosti mohou pomoci nemocným s nádorovou únavu v průběhu jejich onemocnění různými způsoby. Avšak výzkum ukázal, že potřeby nemocných přesahují běžné praktické postupy a že obtížná péče o nemocné s nádorovou únavou může představovat profesionální výzvu. Jen zřídka jsou k dispozici vědecky prokázané účinné postupy a v ošetřovatelské praxi se lze setkat s odlišnými individuálními přístupy.

Klinické zkušenosti ukazují, že intervenční strategie se může dělit na tyto postupy:
  1. účinná prevence a redukce nádorové únavy především podpůrnými léčebnými opatřeními,
  2. naučit se využívat omezených zásob energie při chronickém nádorovém onemocnění,
  3. naučit se vyrovnávat se s únavou v kontextu s pokročilým nádorovým onemocněním.

Tyto klíčové strategie ukazují, že zvládání nádorové únavy znamená více než jen kontrolu symptomů onemocnění. Jde o fenomén spojený s mnoha vzájemně propojenými otázkami v kontextu léčby a schopností vyrovnat se s nemocí. Objevily se důkazy podporující alespoň část z těchto strategií, které mohou být založeny na dostupných teoretických modelech únavy. Takové modely pomáhají sestrám při individuální volbě intervencí. Aby bylo možné definovat specifické ošetřovatelské postup, budou teorie Winninghamové, Glausové, Irvinové a Vincentové, Cimprichové a Piperové spojeny s praxí založenou na důkazech (1). Intervence se budou specificky zaměřovat na vyváženost aktivity a odpočinku, energetickou vyváženost ve vztahu k výživě, vitamínům apod., komplexní kontrolu skupiny symptomů, postupy zlepšující pozornost a nádorovou anemii.

Literatura
  1. Glaus Agnes: Psychosocial interventions for cancer-related fatigue from a nursing pesrpective. In: Marty M, Pecorellis S. Fatigue and cancer. ESO Scientific Updates, 5 (Editors Veronesi U, Aapro M), Elsevier, Amsterdam, 2001, 153-165

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004