Úloha SZP při mamologickém screeningu

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P023

Autoři: Jiroušová Zdena; Miloslava Tluková; Aneta Šteflová

Cíl:
Zhodnocení mamografického screeningu na našem pracovišti z pohledu SZP.

Materiál a metodika:
Screening se provádí u žen ve věku 45–70 let. Odstup jednotlivých kontrol je stanoven na 2 roky. Vyšetření v tomto časovém intervalu plně hradí zdravotní pojišťovny. Pacientka se objedná na vyšetření na základě doporučení od gynekologa či praktického lékaře. Objednací doba na našem akreditovaném pracovišti je 2 – 4 týdny.
Po příchodu na pracoviště je pacientka zaregistrována zdravotní sestrou do programu MASc,který je určen pro vedení datového auditu center provozujících mamografický screening v České republice. Po registraci je osnímkována erudovanou rentgenovou laborantkou na mamografickém přístroji PERFORMA. Každá pacientka má standardně zhotoveny 2 projekce na 1 prs (šikmou a kraniokaudální). Na snímkování jsou použity jednostranně polévané filmy o rozměrech 18 x 24 cm a 24 x 30 cm.
Během doby, kdy pacientka čeká na vyšetření u lékaře, vyplní dotazník určený pro mammologický screening. Po vyvolání snímků je pacientka vyšetřena u lékaře, který v případě nutnosti doplní sonografické vyšetření. Pacientka je informována o výsledku vyšetření a nález vyšetření je jí předán do vlastních rukou. Při podezření na pozitivní výsledek je naplánován intervenční výkon- punkční biopsie a mamologická komise, na které je přítomen chirurg, onkolog, radiolog a mamolog. Úkolem sestry je pacientku dobře poučit o zvažovaném intervenčním výkonu a průběhu mamokomise a zodpovědět její případné dotazy.

Výsledky:
Od 1.1.2004 do 30.9.2005 bylo provedeno na našem pracovišti 8337 screeningových mammografií, doplněno bylo 3153 ultrasonografií. Z tohoto počtu bylo zachyceno celkem 29 karcinomů (duktální invazivní 19, tubulární 4, DCIS 2, CLIS 1, papilární intracystický 1, lobulární invazivní 1, kombinovaný duktální a lobulární 1).Ve 23 případech odpovídala velikost karcinomu stádiu T1, v 6 případech T2.Pozitivní axilární lymfatické uzliny byly v 9 případech.

Závěr:
Povinností sestry při mamografickém screeningu je správně zaregistrovat pacientku, informovat ji o průběhu jednotlivých vyšetření a nelze opomenout ani psychologický přístup ke každé pacientce.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006