Ultrazvuk nebo NMR v předoperační volumometrii

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Nové trendy v diagnostice a léčbě ca hrdla děložního, radikalita chirurgických výkonů, doporučené postupy v případě selhání primární léčby, možnosti chirurgického řešení,reiradiace

Číslo abstraktu: 025

Autoři: M. Komár; Martin Hrehorčák; doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.; MUDr. Jiří Lisý, CSc.; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; MUDr. Marek Pluta, Ph.D.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Cíl studie: Význam ultrazvukové volumometrie ve srovnání s magnetickou rezonancí v předoperačním vyšetření u karcinomu hrdla děložního.

Metodika: formou prospektivní studie expertní ultrazvukové vyšetření pacientek v časných stadiích karcinomu hrdla děložního s doplňujícím následným vyšetření magnetickou rezonancí

Závěr: V stadiích IA2 až IB2 120 pacientek podstoupilo transvaginální ultrazvukové vyšetření a magnetickou rezonanci. Výsledky vyšetření byly srovnány a statisticky zhodnoceny. Sledované parametry byly: největší rozměr nádoru a invaze do stromatu. V 96% přídadů se shodovala přesnost ultrazvukové volumometrie s vyšetřením magnetickou rezonancí. Pro stanovení prognostických faktorů a možnosti operability u karcinomu hrdla děložního ultrazvukové vyšetření a magnetická rezonance patří mezi expertní diagnostické metody.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2008