Umírání – poslední týdny a dny.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: IX. Terminální péče

Číslo abstraktu: 069

Autoři: V. Ryšánková; M. Polášková

I přes veškerou péči a snahu zdravotnického personálu se stává, že léčba nemocných není vždy úspěšnou a může se stát, že pacient umírá – buď ve zdravotnickém nebo jiném zařízení a nebo doma.
A právě v této nelehké situaci musejí jak zdravotníci tak i blízké okolí vědět, jak o umírajícího pečovat, aby mu pomohli zpříjemnit a ulehčit poslední týdny a dny jeho života.
Je zapotřebí nebát se i o tomto tématu hovořit. Dodnes je tabuizováno. Vždyť i smrt je součástí našeho života, je důsledkem našeho narození a nikdo se jí nevyhneme.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007