ÚPRAVA VÝŽIVY U PACIENTŮ PŘI RADIOTERAPII HLAVY A KRKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 78

Autoři: Mgr. Věra Andrášková; nutriční terapeutka Naděžda Hájková

Obsahem prezentace je kazuistika pacienta, který je léčen konkomitantní chemoradioterapií, radioterapie je cílená na oblast krku. V kazuistice je popsán dopad onkologické léčby na stav výživy a dále způsoby řešení nežádoucích účinků léčby. Po celou dobu léčby je důležité sledovat příjem stravy a kontrolovat, zda pacient netrpí obtížemi při konzumaci pokrmů. Podle míry dopadu nežádoucích účinků léčby na celkový příjem běžné stravy upravíme výběr pokrmů, a to zejména z hlediska konzistence. Při snižování příjmu běžné stravy doplňujeme pokrytí nutriční potřeby pacienta přípravky enterální výživy. K doplnění živin využíváme i modulární dietetika. Pro aplikaci enterální výživy podávané déle než 6 týdnů může lékař indikovat perkutánní gastrostomii. Po celou dobu léčby sledujeme nutriční stav pomocí antropometrických ukazatelů, jako je hmotnost, tloušťka kožní řasy, obvod paže apod. Dále pak zjišťujeme hodnoty laboratorních výsledků plazmatických bílkovin. Důležitou součástí celého procesu je edukace pacienta a jeho blízkých o výživě nutriční terapeutkou

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014