USEFULNESS OF IN VITRO SENSITIVITY TESTING OF LEUKEMIC CELLS TO KINASE INHIBITORS FOR THE MANAGEMENT OF TREATMENT WITH IMATINIB AND DASATINIB IN CML PATIENTS

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic myeloid leukemia - Clinical II

Číslo abstraktu: 0558

Autoři: Mgr. Renata Mojzíková (Solná), Ph.D.; Mgr. Jitka Veselovská, Ph.D.; Mgr. Šárka Rožmanová ; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008