Úskalí péče o starší nemocné s onkologickým onemocněním

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Onkologická péče o seniory

Číslo abstraktu: 199

Autoři: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Nádorová onemocnění jsou v celkové nemocnosti pacientů vyššího věku až na 9. místě, v příčinách úmrtí však zůstávají na 4. místě stejně jako v mladším věku. Diagnostika nádorů ve vyšším věku bývá bohužel často pozdní, protože řada méně nápadných příznaků se přičítá běžnému procesu stárnutí. Protinádorová terapie znamená v mnoha případech náročné postupy i pro mladší nemocné, pro nemocné vyššího věku je nutno některé léčebné protokoly adaptovat vyššímu věku, a tudíž nižší funkční rezervě nejvíce zatížených orgánů – ledvin, jater, srdce, kostní dřeně. Většina mezinárodně používaných léčebných schémat má podstatně méně agresivní variantu pro věk nad 65 let. Přesto je nutno u starších nemocných počítat s daleko častějším výskytem komplikací hematologických, kardiologických, infekčních či komplikací daných rozvojem selhání některé z léčbou zatížených orgánových soustav. U starších nemocný také přistupuje aspekt sociální – ztráta soběstačnosti, neschopnost vrátit se do původního prostředí – a dále aspekt psychologický, kdy pokročilost věku, osamělost, ztráta životní náplně mnohdy nemotivuje nemocné k absolvování náročných léčebných postupů.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005