ÚSKALÍ VYŠETŘOVACÍCH MODALIT V KLINICKÉ MAMODIAGNOSTICE

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 005

Autoři: MUDr. Jitka Kohoutová; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

Tento příspěvek nemá abstrakt. Odkazujeme na přednášku ze sborníku konference

Prezentace


Klíčová slova:


úskalí vyšetřovacích metod, mamografie, ultrasonografie, Dopplerovská ultrasonografie, intervenční metody, stereotaxe

Závěry:


  • mamologické vyšetření je kopmplexní vyšetření zahrnující osobní anamnézu a klinické vyšetření
  • zlatý standard - mamografie má své limitace
  • doplňujícíc metody - US, BKDUS, MR prsou
  • přesné ohodnocení léze přináší histopatologické vyšetření
  • pro diagnostiku i další terapeutický postup je nezbytná mezioborová spolupráce (patolog, chirurg, onkolog)

Datum přednesení příspěvku: 20. 10. 2006