ÚVOD DO INTEGRATIVNÍ MEDICÍNY

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XI. Integrativní přístupy v onkologii

Číslo abstraktu: XI/83

Autoři: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.

Cílem přednášky bude seznámit účastníky konference se základními principy integrativní medicíny a s možnostmi jejího využití v léčbě onkologických pacientů. Zahraniční studie uvádějí, že pacienti s rakovinou mají větší pravděpodobnost, že si zakoupí doplněk stravy, bylinné čaje anebo navštíví terapeuta alternativní a komplementární medicíny (KAM). Zájem o KAM vzrůstá nejenom v zahraničí, ale také v ČR. ČR patří mezi evropské státy s nejvyšší prevalencí v užívání KAM. Pacienti velmi často z různých důvodů o jejím užívání neinformují svého lékaře či lékárníka a často si vybírají produkty či metody KAM na základě reklamy či doporučení přátel. Navíc KAM často kombinují s léky na recept. Rizika související s užíváním KAM tak mohou být značná, vč. neúčinnosti farmakoterapie, interakcí a nežádoucích účinků. Lékaři i další členové zdravotnického týmu tak mohou hrát klíčovou roli při zajišťování účinnosti a bezpečnosti KAM. Bylo by proto vhodné, aby se s danou problematikou blíže seznámili a poznali jak možnosti, tak i limity KAM.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016