VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU V DETEKCI ČASNÉHO KARCINOMU PRSU

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Postery

Číslo abstraktu: P01

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Martin Kašpar; prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.; MUDr. Hana Říčková

SOUČASNÉ TRENDY
* Primární prevence
* Co nejčasnější přesná diagnostika lesí malé velikosti
* Sekundární prevence po konzerv. výkonu
* Možnost ověření recidivy v palp. nepřehledném terénu po RT

METODA
* Mammotome – systém pro minimálně invazívní vakuovou biopsii z prsu
* Poprvé USA 1995
* Za 9 let provedeno již 2 000 000 biopsií
* V ČR 7 pracovišť
* Lze použít pod kontrolou sono (hand held) nebo stereotaxe

Vlastní výsledky 1/2004 – 5/2005
Počet vakuových biopsií – 111 karcinomů – 38 pacientek, tj. 34 %
Atypické dysplazie se zvýšením rizika – 24 pacientek, tj. 21,6 %

Vlastní výsledky – karcinomy 38 pacientek
Tis 14 pac. 36,8 %
T1a 7 pac. 18,4 %
T1b 13 pac. 34,2 %
T1c 3 pac. 7,8 %
T3 (lobul.) 1 pac. 2,6 %

SPOLEHLIVOST
Punkce rizik. dysplazie - def. operace potvrzena malignita
2 pac. 1,8 % spolehlivost detekce 98,2 %

Komplikace léčby
Hematom k punkci 4 pac. 3,6 %
Bolestivost po výkonu 42 pac. 37,2 %

ZÁVĚR


Vakuová biopsie prsu mamotomem je:
– významným nástrojem moderní mammologické diagnostiky u pac. s nehmatnými lézemi prsu; spolehlivost metody 98,2 %
– minimální zátěží pro pacientku, (ambulantní výkon)
– zatížena minimem komplikací 3,6 %

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005