Variabilita onkologickej starostlivosti – aký je prínos edukácie v onkológii pre „State of the art of treatment

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: II. Vzdělávání v onkologii

Číslo abstraktu: 015

Autoři: prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc.

V posledných dekádach je liečba zhubných nádorov (ZN) charakterizovaná tým, že z pôvodne čisto chirurgického prístupu sa vyvinula komplexne koordinovaná a sofistikovaná chirurgická liečba, radiačná terapia a chemoterapia v širšom slova zmysle, teda včítane hormonálnej manipulácie a biologickej liečby. Patrí sem tiež manažment liečby bolesti, výživy a starostlivosť o psychosociálne otázky pacientov. Súčasne však rastie a prehlbuje sa nevyhnutná vedomostná báza, ktorá je predpokladom správnej indikácie a aplikácie často vysoko sofistikovaných terapeutických postupov. Výsledkom, je, že sa vytvorili subšpecializácie a tímy zaoberajúce sa jednou z liečebných modalít, prípadne liečbou niektorej nádorovej entity. Analýzy kvality jasne ukázali, že najlepšie terapeutické výsledky sa dosahujú vo veľkých centrách (ústavy, kliniky)...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007