Včasná detekce recidivy kolorektálního karcinomu– využití nádorových markerů a pozitronové emisní tomografie.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 155

Autoři: doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; MUDr. Lucie Štrupová; as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA

Úvod
Stále ještě platí, že kolorektální karcinom je nejlépe léčitelný, pokud je operovatelný, to znamená, pokud lze docílit R0 resekce. Stejně je tomu i u recidivy tohoto onemocnění a včasný záchyt zvyšuje pravděpodobnost operability. Doporučená schémata sledování pacientů po operacích s kurativním záměrem pro kolorektální karcinom se liší podle země a v průběhu let jsou upravována a doplňována. V tomto sdělení je předkládána retrospektivní analýza výsledků dlouhodobého sledování nemocných po operacích s kurativním záměrem s ohledem na využití FDG-PET a FDG-PET/CT na jednom chirurgickém pracovišti. …

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007