Včasná diagnostika a liečba lymfedému

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P027

Autoři: MUDr. Eva Husarovičová, PhD; Váléria Husarovičová

Vplyv RHB na vývoj lymfedému v rôznych časových obdobiach od operácie, súvislosť liečebných postupov a miera ústupu subj. ťažkostí a obj. príznakov. Prezentácia 2 súborov pacientov po operácii prsníka so sekundárnym lymfedémom hornej končatiny (spoločná anamnéza – punkcia serómu v axile). Potvrdenie hypotézy o nutnosti včasnej diagnostiky lymfedému, edukácie, včasnej postoperačnej RHB a následnej dispenzarizácie.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006