Vedlejší účinky chemoterapie a hormonální léčby u karcinomu prostaty.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 141

Autoři: Eva Vykoukalová; Iveta Floriánová

   Výskyt karcinomu prostaty má mnoho zvláštností a s věkem stoupá. U mužů nad 60 let je uváděn nález ložisek karcinomu prostaty až v 80 % a u mužů 80letých dokonce v 95 %. Karcinom prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocnění mužů u nás.

   Podle rozsahu nádor označujeme jako lokalizovaný na žlázu, lokálně pokročilý (prorůstající prostatou do okolí) nebo generalizovaný, resp. s metastázami.

   Léčba karcinomu prostaty je proto rozmanitá a závisí na rozsahu postižení v době diagnózy.

   Chemoterapie je indikována u pacientů s biologicky agresivním karcinomem prostaty nebo u pacientů, kde selhala hormonální léčba. Podstatou hormonální léčby lokálně pokročilého karcinomu je zabránění působení mužského pohlavního hormonu testosteronu na buňky prostaty. Karcinom prostaty metastazuje s vysokou převahou do kostí, mnohem méně často nalézáme metastázy v játrech, výjimečně jinde (např. mozek, sval).

   V naší přednášce se budeme zabývat vedlejšími účinky chemoterapie a hormonální léčby.

   U chemoterapie jsou nežádoucí účinky časté a provázejí aplikaci všech cytostatik. Některé účinky jsou všem lékům společné, některé jsou specifické pro určitá cytostatika nebo skupiny s podobným chemickým složením.

Nežádoucí účinky hormonální terapie jsou různé v závislosti na použitém preparátu.

Literatura: www.linkos.cz, www.mojeprostata, cs. wikipedia.org.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012