VEDLEJŠÍ ÚČINKY SYSTÉMOVÉ LÉČBY NÁDORŮ HLAVY A KRKU A JEJICH LÉČBY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 070

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Markéta Protivánková

Východiska:

Systémová léčba nádorů hlavy a krku s sebou může potenciálně přinášet řadu nežádoucích účinků. Pokud chceme pacienty s tímto onemocněním s úspěchem léčit, musíme s nimi být seznámeni a umět pacientům podat v případě jejich výskytu co nejúčinnější podpůrnou léčbu. Z nežádoucích účinků chemoterapie se můžeme setkat s hematologickou toxicitou, nefrotoxicitou, neurotoxicitou, zejména ototoxicitou, a nežádoucími účinky na gastrointestinální trakt. Z nežádoucích účinků cílené léčby je to ve velké většině pacientů kožní toxicita, dále pak alergická reakce při podání zejména první infuze a mukozitida v průběhu konkomitantní radioterapie.

Cíl:

Cílem přednášky je seznámit SZP s možnými nežádoucími účinky systémové léčby hlavy a krku a jejich léčbou.

Závěr:

Systémová léčba nádorů hlavy a krku s sebou přináší řadu nežádoucích účinků, které jsme však ve velké většině schopni dobře zvládnout rozsáhlou kvalitní podpůrnou léčbou.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014