Verifikace ozáření při radioterapii CNS – hlavy a krku.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XIX. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 178

Autoři: M. Drozenová; Ludmila Bobková

Přesnost a reprodukovatelnost nastavení nemocných při každé frakci je jednou ze základních podmínek kvalitní a účinné radioterapie. Toho jsou si vědomi i výrobci lineárních urychlovačů a proto je vybavují přídatnými zařízeními pro kontrolu nastavení polohy pacientů. Na našem pracovišti jsou dva lineární urychlovače (jeden z r. 2002), který je vybaven digitálním portálovým zobrazením a druhý (z r. 2005), který má navíc kilovoltážní rameno pro obrazem řízenou radioterapii.
Při léčbě onemocnění karcinomu hlavy a krku se používají fixační pomůcky (masky, fixace masky ke stolu). Je snahou dosáhnout co nejmenších nepřesností a odchylek. Problémem jsou pacienti, kteří nejsou schopni uležet ozařovací čas nebo trpící klaustrofobií. Tito se často medikují zklidňujícími léky.
Přesné nastavení má význam nejen pro správnou aplikaci požadované dávky do cílového objemu, ale i pro šetření okolních tkání a kritických orgánů a tím snižování vedlejších účinků léčby.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007