Virginální juvenilní hyperplasie – kasuistika

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 042p

Autoři: MUDr. Pavel Geryk; Jiřina Heroková; Ladislav Sokol; MUDr. Stanislav Czudek, CSc.

Nádorové změny tvoří asi 51% všech patologických změn mléčné žlázy. 24% tvoří benigní a 27% maligní nádory. Dysplasie tvoří asi 39% a ostatní změny 10%.

Benigní tumory a dysplasie jsou častější ve fertilním období, maligní nádory převažují po klimakteriu. U můžů jsou nádory asi 100x řidší než u žen. Do častosti převažují epitelové léze.

Kasuistika:

  • 15 letá dívka

  • Zvětšující se tumor pravého prsu

  • Ložisko v prsu objeveno 2006

  • Do ledna 2007 stacionární stav velikosti 5x5 cm

  • Poté akcelerovaný růst do velikosti 19.5x11x5.5 cm za 3 měsíce

  • Provedena chirurgická exstirpace tumoru s důsledným zachováním mléčné žlázy.


Histologický nález:

  • Tumor velikosti 19.5x11x5.5 cm

  • Gynecomastia – like hyperplasia (syn. Virginální (juvenilní) hyperplasie, gigantomastie)

  • Malignita vyloučena, pravděpodobná recidiva


S odstupem 2 měsíců od operace bez recidivy s uspokojivým vývojem operovaného prsu.Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008