VIZUALIZACE PROKRVENÍ ANASTOMÓZ GIT SYSTÉMEM HYPEREYE - PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: VI. Onkochirurgie (obecná)

Číslo abstraktu: VI/316

Autoři: MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Lukáš Sirotek

Úvod:

Nezhojení anastomózy představuje pro pacienty po resekčních výkonech na zažívacím traktu vážné pooperační komplikace, které mohou vést v některých případech k fatálním následkům. Klíčové pro nekomplikované zhojení anastomózy je dostatečné prokrvení konců anastomózovaných tkání. I technicky správně konstruovaná anastomóza nemá šanci se v terénu nedostatečného prokrvení nekomplikovaně zhojit. Dostatečnost prokrvení okrajových částí střevních spojení je v současné době většinou subjektivně hodnocena pouze podle zbarvení okrajů tkání a jejich krvácivosti.

Materiál:

Technologie HyperEye umožňuje vizualizaci cévního zásobení a tím přináší možnost, jak lépe intraoperačně hodnotit a dokumentovat dostatečné prokrvení marginálních částí anastomóz během a/nebo po konstrukci spojení. Pilotní studie detekce fluorescence intravenózně podané indocyaninové zeleně v cévním a kapilárním řečišti v oblasti anastomóz gastrointestinálního traktu by měla ověřit použitelnost této metody a její přínos v predikci komplikací především rizikových anastomóz zažívacího traktu.

Výsledky:

Pomocí HyperEye technologie jsme provedli kontrolu prokrvení anastomózy gastro-ezofageální s kontrolou prokrvení tubulizovaného žaludku, pankreatiko-jejunální, gastro-enterální, entero-enterální, ileo-transverzální a sigmoideo-rektální. Ve všech případech bylo prokrvení oblasti anastomózy pomocí fluorescence v tzv. near-infrared světle dobře detekovatelné.

Závěr:

Z dosavadních zkušeností považujeme novou technologii HyperEye v oblasti konstrukce digestivních anastomóz za perspektivní. Její další zhodnocení bude předmětem prospektivní studie.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016