Vliv 7. vydání TNM klasifikace na validaci dat Národního onkologického registru.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: 02. Klinické registry

Číslo abstraktu: 016

Autoři: MUDr. Bc. Milena Roušarová

   Validace dat v registru je vždy náročná, dojde-li ke změnám týkajících se klasifikací, kódů, číselníku a podobně. Od 1.1.2011 je pro klinickou praxi a tedy i pro registr onkologických onemocnění – NOR platná TNM klasifikace 7. vydání. Zajímalo nás, jak se tato změna odrazí na kvalitě vyplňování tiskopisu povinného hlášení Incidence a léčba zhoubného novotvaru.

   V rámci pilotní studie zadávání hlášenky do PC systému byla provedena kontrola kvality správnosti vyplnění TNM a p TNM u nádorů prsu C50, nádorů tlustého střeva C18-C20 a nádorů plic C34.

U nádorů prsu byla chybovost v p N, kde byly nesprávné indexy bez vztažení k počtu pozitivních uzlin. U nádorů tlustého střeva nebyla dobře klasifikace stadií, hlavně u stadia II- chyběly podskupiny A,B,C totéž u stadia III.

   U nádorů plic nebylo T rozděleno na T1 a T2 podle velikosti nádorů, stejně tak byly chybně uváděna stádia, vzdálené metastázy M neměly často indexy 1a a 1b,naopak stadium IV mělo index navíc. Ostatní nádorové topiky nebyly na tom lépe.

   Lze zatím konstatovat, že validace TNM a p TNM, velmi důležitého údaje nádorového onemocnění, je náročná, ale je možná, je-li k dispozici operační nález, histologie, propouštěcí zpráva a podobně. Chvíli ještě potrvá než klasifikace TNM 7. vydání bude v klinické praxi osvojena a nezaměňována s předchozí klasifikací. Pracovníci NOR budou muset být ještě dlouho trpěliví při kompletaci, kontrole onkologické hlášenky a jejího zadávání do PC systému.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2012