Vliv onkologické léčby na endokrinní systém u dětí s nádory v oblasti hlavy a mozku.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; Nádory hlavy a krku; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 100

Autoři: MUDr. Olga Magnová; MUDr. Jana Zitterbartová; MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

Úvod
Zlepšení výsledků komplexní onkologické péče u dětí přináší s sebou zvýšenou prevalenci pozdních následků léčby. Poruchy růstu a další endokrinní postižení patří k těm, které, pokud nejsou včas diagnostikovány a léčeny, vedou k trvalým následkům v oblasti somatického a sexuálního vývoje dětí. Děti s nádorovým onemocněním v oblasti hlavy a mozku patří v této oblasti k nejrizikovější skupině vzhledem k lokalizaci onemocnění a způsobu léčby, která zahrnuje mimo operačního řešení také intenzivní chemoterapii a radioterapii.
Práce presentuje vlastní zkušenosti v oblasti následků komplexní onkologické péče na skupinách pacientů léčených pro nádo-
ry v oblasti hlavy a pacientů s nejčastějším maligním nádorem mozku – meduloblastomem.

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007