Vliv polymorfismů interleukinu-6 (IL-6) a monocytárního chemotaktického proteinu (MCP-1) na výsledky alogenních transplantací krvetvorných kmenových buněk

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Transplantace krvetvorných buněk

Číslo abstraktu: 1276

Autoři: MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; MUDr. Zuzana Ambrůzová; prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.; Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.; MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.; MUDr. Vladimír Koza (1954 - 2012); Blanka Vidan-Jeras; Janja Pretnar; Mgr. Kateřina Langová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008