Vliv psychiky na naše zdraví.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Psychologie v onkologii

Téma: XII. Psychoonkologie

Číslo abstraktu: 110

Autoři: Helena Petrová

Přibližně 20 roků pracuji jako „rehabka“.

Prošla jsem nejen praxí na lůžkové rehabilitaci, ale krátce jsem působila i na psychiatrii, dále v porodnici a posledních 9 let víceméně na ambulantní rehabilitaci s občasnou službou na onkologickém lůžkovém oddělení. Už za ta léta vím, že ne vždy je naše práce korunována úspěchem. S tímto faktem je třeba se smířit. I když pomáhat je v naší pracovní náplni na prvním místě - ale ne vždy se zadaří...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008