VODNÍ DÝMKY, E-CIGARETY A HARM REDUCTION V UŽÍVÁNÍ TABÁKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: 334

Autoři: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Východiska:

Bezpečná dávka kouře neexistuje, řada látek má bezprahové účinky. Ideální je nulová tolerance expozice. Většina závislých kuřáků ale nedokáže přestat, ani pokud si to opravdu přejí či se léčí – pak můžeme doporučit snižování rizika.

Cíl:

Pokud se pacientovi nepodaří přestat ani při intenzivní aplikaci léčby založené na důkazech, je snížení rizika lepším řešením než kouření. Redukce počtu cigaret – má smysl jednak pouze za současné farmakoterapie, která zabrání kompenzačnímu kouření, jednak jen po omezenou dobu (týdny, maximálně měsíce), vždy s cílem abstinence. Bezdýmný tabák – je tabák, který se nespaluje, aplikuje se do nosu (šňupací) nebo do úst (orální). Orální je ve formě žvýkacího tabáku nebo porcovaného tabáku (snus). Ačkoli neobsahuje produkty spalování, neškodný není, obsahuje nitrosaminy a další kancerogeny, zvyšuje riziko řady nádorů, např. pankreatu a dalších onemocnění. E-cigarety – typicky obsahují glycerin, nikotin a příchutě, toxické látky se našly výjimečně a ve stopových množstvích. Riziko pasivního kouření je blízké nule, nechtěli bychom však normalizovat kouření tam, kam dávno nepatří, či aby je začali užívat nekuřáci. Rizikem je snadné vstřebáváni nikotinu. První regulace EU navrhuje maximálně 20 mg nikotinu/ ml a objem náplně 2 ml. Do oblasti harm reduction v žádném případě nepatří kouření vodní dýmky. Naopak, vzhledem k nízké teplotě spalování je její kouř velmi koncentrovaný, objem potažení až dvojnásobný (120 ml) v porovnání s cigaretou. Snáze se vdechne také proto, že kouř se ve vodě ochladí (nikoli pročistí!). Pokud jde o produkty spalování, zejména oxid uhelnatý a dehty, po jedné zhruba hodinové seanci se do těla dostane množství jako z několika desítek až stovek cigaret. Poměrně časté jsou otravy CO (při hodnotách COHb kolem 20 % i více), které se projevují lehkou závratí či pocitem omámení, mylně považovanými za blahodárně omamný vliv vodní dýmky. Klamavé jsou také nevinně působící příchutě – je třeba si uvědomit, že pokud k jakékoli toxické směsi přidáme jablko či eukalyptus, je to stále stejná toxická směs, jen navíc s jablkem či eukalyptem.

Závěr:

Ideálem je nulová tolerance tabákového kouře či kouření. Pokud pacient kouří, doporučit přestat, pokud se mu to nedaří, podle svých časových možností nabídnout léčbu založenou na důkazech (intervence + farmakoterapie), případně doporučit nejbližší možnost intenzivní léčby (např. dle www.slzt.cz), pokud i po intenzivní léčbě stále kouří, přichází na řadu ně kte rá varianta z výše uvedených „harm reduction“ strategií.

Podpořeno projektem PRVOUK P25/LF1/2.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014