Vy a my společně proti rakovině tlustého střeva a konečníku.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: 03. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: 020

Autoři: P. Freij

Projekt navazuje na aktivity Onkomaják, o.s. – Střevotour.

Účastníci projektu:

České ILCO, Onkomaják a Roche.

Základní strategie :

 • komunikace s veřejností
 • spolupráce s odbornými společnostmi lékařů
 • společná komunikace vůči reprezentantům státu a plátcům péče
 • spolupráce s dalšími pacientskými organizacemi.

Byla navázána komunikace s evropským parlamentem – poslanec Pavel Poc.

Účastníci projektu se snaží získat finanční zdroje pro projekt z různých zdrojů.

Charakteristika a cíle projektu

Od rizika k prevenci až k léčbě.

Od nepřesných informací k informovanému partnerství s lékaři.

V České republice existuje u metastazujícího kolorektálního karcinomu

 • vysoká incidence, s moderní léčbou mírně klesající mortalita, významně rostoucí prevalence pacientů s kolorektálním stadiem (cca 8000 nových případů, více než 50000 žijících pacientů)
 • nadpoloviční většina nemocných přichází k lékařům s pokročilým onemocněním, čtvrtina s onemocněním, kde se cílem léčby nestává uzdravení, ale prodloužení života v jeho dobré kvalitě
 • nízká účast v preventivních programech, nízké povědomí o tématu v populaci
 • u nemocných s metastazujícím nádorem nízká míra resekcí vzdálených metastáz a nadpoloviční nenaplnění prediktivních odhadů potřeby léčby moderními cytostatiky

Cíle:

 • zvyšování povědomí široké veřejnosti o nutnosti prevence
 • informovanost o možnostech, zásadách a dostupnosti jednotlivých modalit léčby pokročilého (metastazujícího) kolorektálního karcinomu.

Nástroje:

 • internet – webové stránky, facebook
 • pravidelná setkávání odborníků s médii
 • účast na odborných akcích
 • prezentace projektů v regionech/veřejnost/odborná veřejnost

Cílem projektu není propagace produktů společnosti Roche.

Technická a mediální podpora projektu:

Mousehouse, s.r.o.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012