Vybrané analytické metody pro studium peptidů a proteinů.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 236 (p245)

Autoři: doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; Ing. Soňa Křížková, Ph.D.; Mgr. Ivo Fabrik; Ing. Pavlína Šobrová; Mgr. Karel Stejskal; MUDr. Lucia Trnková; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Klíčová slova: Thiolové sloučeniny – analytické metody – elektrochemické metody – katalytické a oxidační signály

Úvod
Proteiny jsou nezbytnou součástí všech živých organismů. Je známo, že jsou složeny převážně z 21 druhů -aminokyselin vycházejících z genetického kódu. Jednotlivé aminokyseliny jsou spolu spojeny peptidovou vazbou (Obr. 1a) a propojením několika aminokyselin vzniká polypeptidický řetězec (Obr. 1b). ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007