Vybrané aspekty onkologické léčby v geriatrii

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Nádory v seniu

Číslo abstraktu: 144

Autoři: Z. Záboj; PhDr. Helena Kisvetrová

V současném období významně přibývá onemocnění zhoubným novotvarem. Tento fenomén souvisí nejen se zlepšující se diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění, ale i s problematikou nepříznivých ukazatelů geriatrické demografie. Zvyšuje se totiž průměrný věk a střední délka života u mužů i žen v ČR. Průměrný věk se prodloužil v uplynulém století o více než 20 let a v roce 2000 byl 38,8 roků. Střední délka života vzrostla v roce 2003 u mužů na 72,5 a u žen na 79 roků. Uvádí se, že ve věku nad 65 let se vyskytuje 60% všech zhoubných novotvarů a 70% všech úmrtí na karcinomy. V příčinách úmrtí tak zůstávají zhoubné novotvary na druhém místě ihned za kardiovaskulárními chorobami.
V souvislosti se zvyšujícím se věkem a výskytem zhoubných novotvarů se u mužů v České republice dostávají na přední místa nádory plic, střeva a konečníku, prostaty, varlete a krvetvorby. U žen pak přistupují další tři – karcinom prsu, dělohy a vaječníku. Často se vyskytují solidní nádory a systémová postižení, vzácně duplicitní a triciplitní nádorová onemocnění. Ve vyšším věku není vzácností generalizace nádorového procesu bez zjištění primární lokalizace.
V následujícím období je nutné se zaměřit v onkologickém programu na cílenou primární i sekundární prevenci ve všech věkových kategoriích, pokusit se zastavit stále rostoucí náklady na zdravotní péči vynaloženou z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
V neposlední řadě bude nutné snížit incidenci a prevalenci zhoubných onemocnění, nejen ve vyšším věku, ale i v celé populaci.

Souhrn
Jsou uvedeny praktické zkušenosti, konkrétní poznatky a léčebné možnosti v onkologické péči u nemocných se zhoubným novotvarem, kteří jsou přijímáni na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc. Diskutovány jsou také zvláštnosti funkčního vyšetření ve vyšším věku, možnosti paliativní, symptomatické a komplexní ošetřovatelské terapie zhoubných novotvarů v geriatrii. Podrobněji je uvedena farmakoterapie nádorové bolesti a podán přehled nemocných, kteří byli přijati se zhoubným novotvarem na naše oddělení v průběhu roku 2003.

Literatura
1. Příspěvek ke geriatrické onkologii, The Lancet Onkology – Cz, prosinec 2002, roč.1, č.2, str. 110-118, Lazzaro Repetto a Lodovico Balducci.
2. Depresivní a bolestivé stavy u onkologických nemocných, Lékařské listy 46/2003, str. 17-19, MUDr. David Hynčík
3. Léčba bolesti v paliativní medicíně, Update 12/2001, str. 34-40, Nicky Rudd.
4. Protinádorová léčba u seniorů: pozor na lékové interakce Lékařské listy 8/2004, str.7.
5. Nádor sobě, příloha ZDN č. 12/2003, in Otazníky nad zdravím české populace, str. 49, MUDr. Edvard Geryk.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004