Vyhodnocení účinnosti chemoterapie u karcinomu dutiny ústní.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Chemoterapie

Téma: XVI. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 147

Autoři: doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Cílem práce je vyhodnotit účinnost neoadjuvantní chemoterapie při léčbě karcinomů dutiny ústní.

V období let 2000-2004 bylo na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie a na Oddělení klinické onkologie FN Brno léčeno 122 pacientů pro spinocelulární karcinom dutiny ústní, z toho u 45 pacientů byla aplikována chemoterapie. Chemoterapie je součástí protinádorové komplexní terapie zejména u pokročilých stádií nádorové nemoci. Neoadjuvantní chemoterapie byla zařazené do léčebného schématu dle standardních doporučených protokolů pro léčbu karcinomů hlavy a krku. Nejčastěji byla použitá kombinace cytostatik cisplatina s 5-fluorouracilem, celkem u 17 pacientů. Druhým nejčastěji použitým cytostatikem byl taxoter, který byl aplikován u 20 pacientů. U tohoto souboru jsme vyhodnotili i 3-leté přežití pacientů. Pro objektivnější vyhodnocení účinnosti neoadjuvantní chemoterapie jsme soubor doplnili o pacienty z let 2005-2007, u kterých byla hodnocená pouze léčebná odpověď na chemoterapii bez vyhodnocení dlouhodobého přežití.

Kompletní remise bylo dosaženo u 14% pacientů u kterých byl aplikován v rámci neoadjuvantní chemoterapie taxoter nebo CDDP/FU. Parciální remise bylo dosaženo u 36% pacientů. U všech pacientů s kompletní remisi jsme zaznamenali tříleté přežití.

Přednáška podává podrobnější analýzu souboru pacientů s karcinomem dutiny ústní.

Neoadjuvantní chemoterapie je důležitou součástí komplexní protinádorové terapie spolu s chirurgii a radioterapii. Vzhledem k rozdílné účinnosti chemoterapie je pro racionalizaci léčby důležité určení senzitivity nádoru na konkrétní cytostatika před zahájením léčby. V současném období vyhodnocujeme metodiky, které by nám umožnili výběr účinného cytostatika.


Práce vychází z projektu Stomatologického výzkumného centra MŠMT ČR č. 1MO528

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008