Výhody a nevýhody použití breastboardu při ozařování ca prsu

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Nelékařská sekce

Číslo abstraktu: 046

Autoři: Maxnerová

Úvod: Co je breastboard?

 • Fixační pomůcka, určená k radiační léčbě prsu po parciálním výkonu, kde je pacientka uložena do pronační polohy (poloha na břiše).

 • U pacientek s voluminosními nebo pendulujícími prsy slouží breastboard ke snížení rizika ozáření většího objemu kritických orgánů (plíce, srdce, kontralaterální mamma).

 • Terapeutický plán
  • I. fáze: celý prs – pronační poloha na breastboardu

  • II. fáze: lůžko tumoru s lemem 1-2 cm, ozařujeme technikou 1 přímého, elektronového pole – poloha supinační

 • Složení breastboardu

Při simulaci se kontroluje správnost ozařovacího plánu RTG zobrazením pomoci setup polí a treatment polí. Potom se zakreslí izocentrum a značky k nastavení pomocí laserových zaměřovačů.


Jiné polohy při ozařování ca prsu:

 • Supinační poloha - pacientka leží na uhlíkové karbonové podložce, ruce jsou fixované ve speciální držácích. • Orfitové masky - používají se k fixaci velkých prsou, pacientka leží na zádech v karbonové uhlíkové podložce.
Závěr: Srovnání breastboardu a jiných ozařovacích pomůcek při léčbě ca prsu

 • Výhodou této polohy je, že umožňuje ozáření mammy s minimálním ozářením okolních kritických orgánů (plíce, kontralaterální prs, srdce).

 • Nevýhody
  • uložení může být pro pacientku obtížnější (v závislosti na věku, fyzické kondici, pohyblivosti).

  • nastavení do ozařovací polohy je časově náročnější.

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008