Výhody a nevýhody použití brestboardu při ozařování ca prsu

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 041p

Autoři: Maxnerová; Dis. Svatava Jelínková

Úvod: Brestboard
 • fixační pomůcka, určená k radiační léčbě prsu

 • používá se u pacientek s objemnými pendulujícími prsy

 • pacientky se ozařují v pronační poloze

 • popis brestboardu


Metodika:
 • Uložení pacientky

 • Lokalizace + plánovací CT

 • Konturace cílového objemu a kritických orgánů
  • 3D plánování

  • dávková distribuce

 • Simulace
 • kontrola setup polí a treatment polí

 • zakreslení izocentra pomocí laserových zaměřovačů


Jiné polohy při ozařování ca prsu: supinační poloha
 • uhlíková karbonová podložka

 • použití orfitové masky


Závěr: Srovnání použití brestboardu a jiných ozařovacích pomůcek při léčbě ca prsu

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008