Výpočet a modelování změn sérové hladiny prostatického specifického antigenu v čase.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Uroonkologie

Číslo abstraktu: 040

Autoři: MUDr. Kamil Belej, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kaplan; MUDr. Oto Kőhler, CSc.; MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.; P. Drlík

Cíl

Vytvoření počítačové aplikace databázového typu umožňující zpracování a vyhodnocení změn sérové hladiny prostatického specifického antigenu (PSA).


Metodika

Na základě dostupných literárních údajů a praktických zkušeností s PSA a jeho změnami v čase byla vytvořena aplikace, která pacientům, administrativním pracovníkům, střednímu zdravotnickému personálu a lékařům umožňuje na základě přidělených práv zadávání a analýzu opakovaných odběrů PSA.


Výsledky

Aplikace obsahuje tři oddělené části. První část umožňuje definovat přístupová práva uživatele s ohledem na možnost zadávání, prohlížení, analýzy a administrace všech údajů v aplikaci. Druhá část obsahuje uživatelské rozhraní pro zadávání jednotlivých údajů, tzn. hodnot celkového a volného PSA, data odběru, provedení biopsie, operace nebo průběhu jiné onkologické léčby. Ve třetí části lze provést analýzu zadaných údajů, jejich grafické zobrazení na časové ose a výpočet odvozených parametrů (PSA velocita, PSA doubling time) včetně regresní analýzy a výpočtu trendů.


Závěr

Praktické využití aplikace je určeno k zjednodušení orientace ve vývoji PSA a objektivizaci změn pomocí pokročilých analýz u pacientů s opakovaným odběrem antigenu. Projekt byl podpořen společností Astra Zeneca a Nadací Tomáše Bati.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010