VYŠETŘENÍ PŘED ZÁKROKEM V CELKOVÉ ANESTEZII

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: VI. Onkochirurgie (obecná)

Číslo abstraktu: VI/332

Autoři: MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.; MUDr. Jiří Vyskočil; MUDr. Lukáš Sirotek; MUDr. Štěpán Rusín; MUDr. Jiřina Frgalová; MUDr. Jarmila Pavlíková

Účelem předoperačního vyšetření je zhodnocení rizika ve vztahu k operačnímu výkonu a stanovení nejbezpečnějšího anesteziologického postupu. Cíl je minimalizace rizik. Na předoperačním vyšetření se podílí praktický lékař nebo internista, na jejich závěrech staví anesteziolog. Operatér již primárně zohlední postup s ohledem na stav pacienta. Základ je anamnéza a fyzikální vyšetření. Následují laboratorní, rozšiřující a specializovaná vyšetření dle komorbidit pacienta a také s ohledem na charakter operačního výkonu. Specifikem pacientů operovaných v MOÚ je, že většina z nich je již předoperačně předléčena neoadjuvantní chemo- či radioterapií. Musíme brát v úvahu kardiotoxický vliv prodělané léčby a sklon k trombofilii. Tím pádem na ně i při negativní anamnéze nelze nahlížet jako na „zdravé“ pacienty ASA 1. Pacient je operatérem objednán do anesteziologické ambulance. Ideálně s předstihem cca týden. Je vybaven doporučením pro praktického lékaře stran předoperačního vyšetření, které obsahuje souhrn vyšetření, které má vyšetření obsahovat. Laboratorní vyšetření: Cílem je zjistit závažnost onemocnění zvyšujích riziko anestezie. Rozlišujeme mezi rutinně prováděnými a cíleně ordinovanými vyšetřeními. Cílená vycházejí z přidružených onemocnění, základní diagnozy, nebo reagují na výsledky rutinních. Standardní požadavek v MOÚ: KO, Na, K, Cl, bilirubin, ALT, AST, GMT, glykemie, urea, kreatinin, FW, CRP, aPTT, INR, fibrinogen, TČ, AT III, albumin, celková bílkovina, HbsAg, krevní skupina, moč + sed. EKG: Slouží k odhalení případného dosud neznámého srdeční onemocnění a k pooperačnímu srovnání. Dle ČSARIM je EKG doporučeno bez kardiální anamnézy od 40 let. S ohledem na kardiotoxický vliv neadjuvantní chemoterapie požadujeme EKG u všech. U pacientů s kardiální anamnézou nebo věkem nad 40 let požadujeme i popis křivky. RTG hrudníku: rutinně nad 50 let. Mladší u velkých výkonů, kuřáků a s plicní anamnézou. Rozšiřující vyšetření: V souvislosti s komorbiditami nebo na základě aktuálních zjištění jsou doplněna o další vyšetření. S cílem specifikovat závažnost. Kardiovaskulární onemocnění: ECHO srdce. Respirační onemocnění: spirometrie, bronchoskopie. Onemocnění ledvin: mikrobiologické vyšetření moči, ABR. Specializovaná vyšetření: Dle konkrétních chorob je zhodnocení odborníkem v daném oboru a doporučení úpravy medikace (psychiatr, neurolog, endokrinolog). Ideálně je indikuje internista, který pacienta připravuje a pacient s těmito vyšetřeními přichází do anesteziologické ambulance. Tímto je zamezeno zbytečnému odkládání výkonu.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016