Vyšetřovací algoritmus prsů v radiologii – současný stav

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 02

Autoři: MUDr. Helena Bartoňková; MUDr. Monika Schneiderová

Základní informace

Primární vyšetřovací metodou prsů zůstává již po několik desetiletí mamografie. Ač během let technologický vývoj přinesl řadu pokusů o vyšetřování prsů bez radiační zátěže (pokusy o zobrazování s využitím optiky, energie ve spektru subinfračerveného záření, klasické termovize, případně kombinaci těchto energií), žádná metoda nedosáhla ani náznakem diagnostické výtěžnosti prsního rentgenování – čili mamografie. Ve výtěžnosti metody se nejvíce přiblížil mamografii ultrazvuk prsů a samozřejmě MR prsů, které má vyšší senzitivitu než mamografie, nicméně se nadále jedná o metodu výběrovou, nikoliv základní pro vyšetřování mléčné žlázy.

Cíl

Smyslem každého vyšetřovacího algoritmu je zvolit takové spektrum vyšetřovacích metod, aby byly pokud možno minimálně zatěžující a snesitelné pro pacienta, plošně dostupné, diagnosticky výtěžné a ekonomicky únosné.

Algoritmus vyšetření prsní žlázy

U preventivního i diagnostického vyšetřování žen mladších 40 let začínáme většinou UZ vyšetřením prsů. V případě prevencí zde vyšetřování končí, v případě diagnostiky se pokračuje u mladých žen MR prsů nebo MG, případně perkutánní biopsií (core-cut či mamotomie).

U žen starších 40 let se u preventivních i diagnostických vyšetření dává přednost mamografii, v případě nutnosti pokračovat ve vyšetřování (pozitivní nebo suspektní nález) se doplňuje UZ prsů a bioptická vyšetření (core-cut, mamotomie), zcela výjimečně MR prsů.

Zásadně je třeba odlišit preventivní vyšetřování prsu (MG screening) a diagnostickou mamografii u symptomatické ženy (či muže). Následující schémata naznačují, jaká je posloupnost metod v případech preventivního vyšetřování na rozdíl od diagnostického vyšetřování prsu a v které fázi vstupuje do vyšetřování klinik.

Závěr

Radiologie v oblasti vyšetřování prsní žlázy staví i v současné době na mamografii jako základní metodě u žen ve věku 40 let a více. U žen mladších 40 let je primární metodou ultrazvukové vyšetření prsů, u žen skupiny rizikových (z hlediska zvýšené možnosti výskytu karcinomu prsu) je primární vyšetřovací metodou magnetická rezonance prsů a ultrazvuk.

Asymptomatické ženy od věku 45 let by měly být odesílány na screeningová mamografická centra k preventivnímu vyšetřování, symptomatické ženy (muži) do mamárních poraden, resp. mamární ambulance.

Sborník

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012