Výskyt a zvláštnosti anemie onkologicky nemocných.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná paliativní léčba

Číslo abstraktu: 158

Autoři: Doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.; MUDr. Jana Kleinová; MUDr. Peter Hegyi; Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Výskyt anemie u onkologicky nemocných se projevuje příznaky, které mohou, ale nemusí být typické pro anemii a to zvláště za stavů současně probíhající či proběhlé chemoterapie, radioterapie, hormonální terapie, chirurgické léčby (únava, tolerane nižší fyzické zátěže, difúzní bolesti hlavy, poruchy soustředěnosti, dyspnoe vázaná nafyzickou zátěž, poruchy srdečního rytmu, poruchy menstruace, zvýšená teplota).
Cílem předkládané práce bylo zhodnotit ve vzorku 51 641 hematologických vyšetřeních četnost výskytu anemie u onkologicky nemocných v průběhu celé léčby.

Metodika
Celkem jsme analyzovali 51.641 hematologických vyšetření. Byl sledován výskyt anemie (Hb <100 g/l), současný výskyt leukopenie (leukocyty < 4x109/l nebo trombocytopenie (trombocyty < 150x109/L) u žen (Ž) a mužů (M). Výsledeky byly statisticky hodnoceny pomocí Mann-Whitneova testu.

Výsledky
Z celkového počtu vyšetření 51.641 (Ž: 31160, M: 20481), byl výskyt anemie 6 588, (Ž/M 4064/2524, 13,04/12,32 %; Hb: 90,5±9.2/90,0±9.3; p<0,51 se součaným výskytem leukopenie (709/367;17,45/21,53%) nebo thrombocytopenie (753/543; 13.04/12.32%).

Závěr
Výskyt anemie v našem souboru onkologicky nemocných byl 12,75%. Důležité je ale zdůraznit, že typ anemie onkologicky nemocných se liší od jiných typů anemií. Z těchto důvodů hlavní roli v léčbě anemií onkologicky nemocných hraje erytropoetin se substitucí železa parenterální cestou.

Literatura:
  1. Glapsy J.: Erythropoiesis – stimulating agents in oncology: a study-level meta-analysis of survival and other safety outcomes. British Journal of Cancor 2010; 102: 301-315.
  2. Kellokumpu-Lehtinen P-L. et al.: Anaemia: a rare but neglected problem among Finnish patiens receiving chemotherapy for solid tumours. Support Care Cancer 2011; 19: 149-153.
  3. Link H.: Anämie bei Krebs. Onkologe 2009; 15: 129-141.
  4. Steinmetz H. T. et al.: A new concept for the differential diagnosis and therapy of anaemia in cancer patients. Support Care Cancer 2011; 19: 261-269.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011