Výskyt plicní rakoviny, emfyzému a pleurálních výpotků v pitevních nálezech 708 zemřelých ve Fakultní nemocnici Praha – Motol v letech 2011–2013

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Moderní patologie pro pneumologii

Číslo abstraktu: 38

Autoři: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.; MUDr. Hana Skopcová; MUDr. Leona Koubková; MUDr. Zuzana Kovaříková, Ph.D.; MUDr. Alžběta Grandcourtová; MUDr. Libor Fila; MUDr. Linda Čapková, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

V dvouleté autoptické studii byly porovnány výsledky pitvy (jak makroskopické, tak mikroskopické) s údaji v Průvodním listu k pitvě zemřelých. Mezi 708 zemřelými bylo 398 mužů a 310 žen, medián věku 71 let.

Při pitvě bylo prokázáno 55 plicních karcinomů (BCA), 24 z nich bylo poznáno až při pitvě (44 %). Nejčastějším typem byl adenokarcinom u 51 % nemocných. 40 % zemřelých s BCA mělo při pitvě popsaný i doprovodný makroskopický emfyzém. Emfyzém byl při pitvě makroskopicky popsán u 27,5 % celého souboru pitvaných, v průvodním listu k pitvě byl popsán pouze u 11,7 %. U zemřelých pod 59 let byl nalezen u 9 %, nad 60 let u 32 %. Mikroskopické změny kompatibilní s emfyzémem byly nalezeny celkem u 54 % souboru (jen „ložiskové“ změny u dalších 12 %). Jeden pitvou potvrzený plicní karcinom připadal na 9 nemocných s emfyzémem (22/195) a na 16 bez emfyzému (33/513). Výpotek byl popsán v Průvodním listu u 13 % zemřelých, pitva jej prokázala u 33 % souboru. BCA byl provázen výpotkem v 25,4 %.

Z dosažených výsledků vyplývá, že sledované nemoci jsou častější než na ně klinici pomýšlí. Studie potvrdila známý fakt o společném výskytu plicního karcinomu a emfyzému.

Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00064203 (FN MOTOL)

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014